Plan ekspansji na rynki spoza UE

RTLAB  jest aktywnym
uczestnikiem projektu POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE.

W ramach projektu Przedsiębiorstwo  pozyskało granty wspierające ekspansję na nowe rynki.

Cel projektów: analiza rynku docelowego, weryfikacja zainteresowania rozwiązaniami firmy na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektów:

  • podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Zachęcamy do składania ofert!

Kanada

Rozwój eksportu na rynek kanadyjskim – grant dla projektu „Ekspansja firmy RTLAB Michał Pietrkiewicz na rynek kanadyjski” nr PMT/1903/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

Kazachstan

Rozwój eksportu na rynek kazachskim – grant dla projektu „Ekspansja firmy RTLAB Michał Pietrkiewicz  na rynek kazachski” nr PMT/2264/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

ZEA

Rozwój eksportu na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich – grant dla projektu „Ekspansja firmy RTLAB Michał Pietrkiewicz  na rynek ZEA” nr PMT/1993/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

Meksyk

Rozwój eksportu na rynek meksykański – grant dla projektu „Ekspansja firmy RTLAB Michał Pietrkiewicz na rynek Meksyk” nr PMT/2702/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

Kenia

Rozwój eksportu na rynek kenijskiski – grant dla projektu „Ekspansja firmy RTLAB Michał Pietrkiewicz  na rynek Kenia” nr PMT/2688/1N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”