Firma RTLAB Michal Pietrkiewicz

Realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek kanadyjski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji oraz innych usług doradczych, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez firmę RTLAB Michał Pietrkiewicz na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN. numer umowy: PMT/1903/1N/2020

 

Firma RTLAB Michal Pietrkiewicz

Realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek ZEA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji oraz innych usług doradczych, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez firmę RTLAB Michał Pietrkiewicz na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN. numer umowy:PMT/1993/1N/2020

 

Firma RTLAB Michal Pietrkiewicz

Realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek kazachski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji oraz innych usług doradczych, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez firmę RTLAB Michał Pietrkiewicz na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN. numer umowy: PMT/2264/1N/2020

 

Firma RTLAB Michal Pietrkiewicz

Realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek kenijski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji oraz innych usług doradczych, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez firmę RTLAB Michał Pietrkiewicz na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN. numer umowy: PMT/2688/1N/2021

 

Firma RTLAB Michal Pietrkiewicz

Realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek kanadyjski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji oraz innych usług doradczych, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez firmę RTLAB Michał Pietrkiewicz na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN. numer umowy: PMT/2702/1N/2021